rūgštėti

rūgštėti
rūgštė́ti, -ė́ja (rū̃gšti), -ė́jo intr. 1. , NdŽ darytis rūgščiam. 2. impers. darytis rūgštumui: Jau mun pilviukas nesveikas, ka rūgštė́[ja] burno[je] Krš. Labai gerklėj rūgštė́jo, tai norėjos kai ko saldaus užvalgyt Sb. \ rūgštėti; aprūgštėti; parūgštėti; prirūgštėti; surūgštėti; užrūgštėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • rūgštėti — vksm. Nekálkinamos dir̃vos rūgštėja …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprūgštėti — intr. pradėti rūgti: Aprūgštėjęs pienas – nebalink Klt. rūgštėti; aprūgštėti; parūgštėti; prirūgštėti; surūgštėti; užrūgštėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parūgštėti — 1. intr. pasidaryti rūgščiam, rūgštesniam: Palauk, iki rūgštynės parūgštė̃s Mrj. Po dviejų parų degtienė nuo plutos parūgštėja, nuo garstyčių įgauna aštrų skonį M.Katk. 2. refl. atrodyti rūgščiam: Seniui tie obuoliai nepatiko, matyt, jam per daug …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prirūgštėti — intr. rūgštu pasidaryti: Prirūgštės liuob burna, vemsu Krš. rūgštėti; aprūgštėti; parūgštėti; prirūgštėti; surūgštėti; užrūgštėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūgšti — rū̃gšti, ta, to, rūgšti KŽ žr. rūgštėti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūgštėjimas — sm. (1) → rūgštėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūgštėtas — rūgštėtas, a adj. (1) prirūgęs: Reikia turėti pienpuodis (puodynė) ir koštuvis iššutinti karštu vandeniu …, kad nebūtų rūgštėti VŽ1905,76 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surūgštėti — intr. pasidaryti rūgščiam: Į kopūstus prisitrupinau duonos, tai kad surūgštėjo! Pc. rūgštėti; aprūgštėti; parūgštėti; prirūgštėti; surūgštėti; užrūgštėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užrūgštėti — intr. užrūgti: Įdėk lapų, kad barščiai užrūgštėtų Trs. rūgštėti; aprūgštėti; parūgštėti; prirūgštėti; surūgštėti; užrūgštėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”